Invitasjon: Bevisstgjøring av ansatte med kurs innen cybersikkerhet

Markedsplassen for skytjenester (MPS) inviterer offentlige virksomheter til å delta i en kostnadsfri utprøving av en tjeneste for bevisstgjøring av ansatte innen cybersikkerhet.

Bildet viser en skulptur - indikerer læring og kunnskap

Kunnskap om cybersikkerhet er et tilbakevendende tema når virksomhetenes sårbarheter sees i sammenheng med et stadig mer omfattende trusselbilde mot norsk offentlig sektor. MPS inviterer offentlige virksomheter til å delta i et program for utprøving av en tjeneste innen bevisstgjøring og opplæring av ansatte innen cybersikkerhet.

Formål

 • Strategisk styring: Hvordan kan bevisstgjøring innen cybersikkerhet og personvern bidra i virksomheten til å bygge kompetanse for en sterk sikkerhetskultur og bevissthet rundt virksomhetens målsettinger og behov.
 • Strategisk styring: Hvordan kan du som leder bidra til å sikre høy deltakelse og derigjennom redusert cybersikkerhetsrisiko?
 • Operativt: Hvordan kan kunnskapsbygging med e-læring benyttes til å avdekke styrker og svakheter relatert til cybersikkerhet i din virksomhet.
 • Økt bestillerkompetanse for senere, eventuelle anskaffelser av nettbaserte tjenester for bevisstgjøring innen cybersikkerhet.

Praktisk gjennomføring

MPS tilbyr virksomhetene som deltar kostnadsfri tilgang til en e-læringstjeneste over utprøvingsperioden på 6 måneder. Det vil i perioden være inkludert nødvendig støtte fra leverandøren i forbindelse med gjennomføring av prøveprosjektet.

Målgruppe

 • Virksomhetsleder
 • Kommunedirektør
 • IT direktør
 • Sikkerhetsleder
 • HR leder
 • Andre som arbeider med virksomhetens bevissthet innen sikkerhet

Deltakelse

Deltakerne inviteres til å delta i workshops og møter og får tilgang til e-læringstjenesten i hele utprøvingsperioden (ca. 6 måneder). Det forventes at man svarer på et spørreskjema og forespørsler fra DFØ som innspill til en eventuell senere anskaffelsesprosess.

Det er en målsetting om deltakelse fra 10 offentlige virksomheter med et representativt utvalg av statlige enheter, kommuner og fylkeskommuner.

Hva skal inviterte deltakere gjøre?

 • Iverksette gjennomføring av e-læring-kurs for ledelse og ansatte med bistand fra leverandør
 • Følge opp og motivere til kurs-gjennomføring i perioden
 • Løpende dialog med leverandøren ved behov
 • Delta på oppfølgingsmøter med Markedsplassen for skytjenester (MPS)
 • Svare på en spørreundersøkelse ved endt utprøving
 • Signere databehandleravtale med leverandøren
 • Tilrettelegge for AD integrasjon for brukere og pålogging med single sign-on

Påmelding

Fyll ut dette skjemaet om din virksomhet ønsker å delta i denne utprøvingen :

Det er en maksgrense på 10 virksomheter og de som får delta i denne utprøvingen vil bli kontaktet av MPS med nærmere informasjon om oppstart og KickOff.

Representerer du en leverandør?

Dersom resultatene viser at det er hensiktsmessig å anskaffe tjenester innenfor dette området, tar vi sikte på å gjennomføre en anskaffelse i 2024. Valg av leverandør er ikke er foretatt. I den forbindelse opplyses at virksomhetene ikke har anledning til å hensynta såkalte «byttekostnader» eller andre lignende føringer for en senere eventuell anskaffelse. Vi ber derfor om at deltakende virksomheter ikke etablerer integrasjoner eller tilpasninger og lignende.

Dersom du er leverandør av lignende produkter og tjenester ønsker vi å komme i kontakt: epost: markedsplassen@dfo.no.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring,
Markedsplassen for skytjenester (MPS)

Oppdatert: 23. januar 2024

Kontakt

Gi oss tilbakemelding!

Markedsplassen er under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

E-post: markedsplassen [at] dfo.no (markedsplassen[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.