Markedsplass for skytjenester i offentlig sektor

Markedsplassen for skytjenester leverer sikre og effektive skytjenester til norsk offentlig sektor .

For offentlige oppdragsgivere gjør markedsplassen det enklere å anskaffe sikre og kostnadseffektive skytjenester. På markedsplassen skal det derfor finnes både skyavtaler, digitale tjenester og veiledning for kjøp av skytjenester. Tilbydere vil få mulighet til å presentere sine tjenester og på den måten bidra til at oppdragsgivere får en bedre oversikt over markedet for skytjenester.

Markedsplassen er opprettet på bakgrunn av Nasjonal strategi for bruk av skytjenester hvor et av tiltakene var å utrede en markedsplass for skytjenester. Digitaliseringsrundskrivet 2021 gir også føringer for bruk av skytjenester og anbefaler valg av skytjenester når det ikke foreligger spesielle hindringer for å ta i bruk skytjenester, og når slike tjenester gir den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen. 

Skyavtaler

Markedsplassen inneholder avtaler som offentlige virksomheter kan bruke for å kjøpe skytjenester. Avtaletilbudet vil kontinuerlig utvides og skal dekke skytjenester som mange offentlige virksomheter har behov for. Skyavtalene vil forenkle gjennomføring og oppfølging av avtalene for de offentlige virksomhetene som benytter dem. Avtalene blir frivillige å bruke og kan benyttes av både statlige, kommunale og andre offentlige virksomheter. 

Markedsplassen viser oppdatert informasjon om eksisterende og planlagte avtaleportefølje. 
Les mer om kommende avtaler på markedsplassen.

Veiledning 

Markedsplassen skal gi støtte og veiledning om både overgang til skytjenester og anskaffelsesprosessen ved kjøp av skytjenester. Veiledningstilbudet er særlig relevant for virksomhetsledere, innkjøpere, fagansvarlig IKT og fagansvarlig informasjonssikkerhet. Veiledning og eksempler på krav til sikkerhet er høyt prioritert.

Digitale tjenester

På sikt skal markedsplassen inneholde tjenesteregister hvor tilbydere av skytjenester kan registrere sine tjenester.

I registreringen vil du som tilbyder få anledning til å svare på standardiserte krav, blant annet knyttet til sikkerhet og personvern, slik at offentlige oppdragsgivere kan skaffe seg oversikt over markedet. Registeret er tilrettelagt for både de tilbyderne som selger egenproduserte tjenester og tilbydere som selger tjenester produsert av andre. Første del av tjenesteregisteret vil inneholde oversikt over programvare i skyen (Software as a Service, forkortet SaaS). Det skal videre jobbes med utvikling og drift i skyen (Infrastructure as a Service og Platform as a Service, fortkortet IaaS- og Paas respektivt) og konsulenttjenester. 

Målsetningen er at oversikten over tilbudet i markedet skal gjøre det enklere for offentlige virksomheter å vurdere hvordan ulike tjenester tilfredsstiller standardkrav for blant annet sikkerhet. På sikt vil markedsplassen utvikles for å kunne samhandle effektivt med andre løsninger innen anskaffelsesområdet, herunder legge til rette for gjenbruk av informasjon i konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV).

Kontaktinformasjon 

Markedsplassen, avtaleporteføljen og veiledningsmaterialet vil bli kontinuerlig utviklet. Vi ønsker derfor dialog med brukere og leverandører. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har innspill eller spørsmål!  

Du kan alltid kontakte oss på markedsplassen@dfo.no 

Oppdatert: 7. desember 2023

Kontakt

Gi oss tilbakemelding!

Markedsplassen er under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

E-post: markedsplassen [at] dfo.no (markedsplassen[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.