Gjennomført informasjonsmøte (Skyforum) for Markedsplassen for skytjenester

DFØ ved Markedsplassen for skytjenester (MPS) holdt åpent informasjonsmøte (Heretter: Skyforum) den 19. april 2024.

Programdirektør, Sverre Stoltz, åpnet Skyforum med å presentere status på porteføljen til MPS. Overordnet er stort sett alle prosjekter på plan per dags dato. Videre fortalte han om grunnlaget for MPS’ portefølje.

Arne Byberg, Partner i Haavind, ga oss et reflektert foredrag om vern av rettigheter i moderne programvareutvikling. Han forklarte om hvordan markedet har endret seg over de senere årene og hvordan vi skal kunne forholde oss til de stadig nye endringene.

Kristina Nikolajeva presenterte status på pågående anskaffelse av Cyber Risk Score, som er en tjeneste som måler virksomhetens risiko på sin eksponering på internett. Forhandlingsfasen er godt i gang, kvalifiserte leverandører har mottatt informasjon om forhandlingsprosessen og prosjektet har vellykket gjennomført runde 1. Videre følger forhandlingsrunde nr. 2 og underveis vurderes det om det vil være behov for flere runder. Det foreligger ingen avvik fra tidsplanene og MPS har som mål å inngå kontrakt innen utgangen av juni.

Per Jakobsen presenterte hvordan CyberX porteføljen nå endres basert på hvordan MPS ser behovet. Det er fortsatt ønskelig å få innspill på porteføljen slik den nå tar form. Per presenterte også hvordan CyberX ekspertgruppe nå er i prosess med flere dyktige deltakere.

Prosjektleder Ingrid Sørensen ga en status på pågående anskaffelsesprosess i forbindelse med skybaserte infrastruktur- og plattformtjenester (CIPS). Her er de godt i gang med dialogfasen med leverandørkandidatene. Det er også etablert en ekspertgruppe for CIPS, med oppstart allerede neste uke, som vil bidra til å stake ut retningen til CIPS-porteføljen. Ekspertgruppen vil bidra med innspill både til hvilke anskaffelser som bør prioriteres, hvilke veiledninger som bør utarbeides, samt videreutviklingen av kategoriområdet.

Gisle Elgsaas Vada presenterte nylig avgjørelse fra det europeiske Datatilsynet (EDPS). Her har de kommet frem til at EU-kommisjonens bruk av M365 er ikke i overenstemmelse med GDPR. Avgjørelsen kan påklages. I Storbritannia utfører konkurransemyndighetene undersøkelser av skymarkedet, hvor de ser på om aktørers oppførsel i markedet er med på å begrense konkurransen. Endelig rapport er antatt å foreligge 1. kvartal 2025.

Helene Stunes lanserte MPS’ nyeste prosjekt kalt Cloud R&A. Prosjektets formål er å anskaffe en tilgjengelighet på kompetanse og informasjon i skymarkedet. MPS er helt i startfasen av prosjektet og oppfordrer deltakerne i Skyforum om å kontakte helene.stunes@dfo.no ved interesse om å delta i markeds- eller brukerundersøkelsen.

FinOps-prosjektet lanserte strategien og presenterte kort bakgrunnen og konklusjonene til strategifasen. Herunder ble utfordringer, fremtidige fokusområder og prioriteringer presentert.I FinOps-prosjektet jobber vi også med å få på plass det første utprøvingsprosjektet i løpet av mai og har fortsatt ledige plasser i ekspertgruppen som er i ferd med å bli etablert. Ekspertgruppen vil etableres i løpet av uke 17, men det er fremdeles mulig å bli med underveis.

Neste informasjonsmøte vil finne sted på Økern Portal 19. juni 2024 kl. 13:00. Dette møtet holdes hybrid med mulighet for både stedlig og digital deltakelse. Både offentlige virksomheter og leverandører er velkomne.

Informasjonsmøte er tilgjengelig her: #mps | Skyforum 19.04.2024

Presentasjon er tilgjengelig her: #mps | Skyforum presentasjon 19.04.2024

Publisert: 22. april 2024

Kontakt

Gi oss tilbakemelding!

Markedsplassen er under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

E-post: markedsplassen [at] dfo.no (markedsplassen[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.