Utprøving av en tjeneste for trusseletterretning (Threat Intelligence)

Markedsplassen for skytjenester (MPS) har invitert utvalgte offentlige virksomheter til å kostnadsfritt delta i et prosjekt som vil gi innsikt i virksomhetens nytteverdi av å benytte en tjeneste for trusseletterretning (Threat Intelligence).

Formål

Prosjektet skal gi kunnskap om nytteverdien for virksomhetene innenfor tre hovedområder:

  • Strategisk styring: Anvendelse av cyber-trusselinformasjon til strategisk styring. Hvordan kan denne type informasjon benyttes i arbeidet med å styrke virksomhetens forsvar mot cybertrusler? I hvilken grad lykkes virksomhetene med å benytte seg av informasjonen?
  • Operativ informasjon: Hvordan kan denne type informasjon benyttes av statlige enheter, kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter for å styrke sikkerheten i virksomhetens systemer og beskytte virksomhetens verdier? I hvilken grad lykkes virksomhetene med å benytte seg av informasjonen?
  • Økt bestillerkompetanse for senere eventuelle anskaffelser innenfor informasjonssikkerhetsområdet.

Informasjonen kan også gi innsikt i konkrete problemstillinger som bør vurderes løst eller feilrettet  for å bedre personvern og informasjonssikkerhet.

Praktisk gjennomføring

For utprøving benytter vi et verktøy som henter data fra åpne og lukkede kilder på Internett, og sammenstiller disse for virksomheten. Verktøyet vil ut fra dette kunne synliggjøre omstendigheter som virksomheten bør håndtere for å redusere risiko for cyberangrep.

Målgruppe

  • Fagansvarlige og analytikere cybersikkerhet
  • Ledelse IT drift

Deltakelse

Et begrenset antall deltakere fra stat og kommune er invitert til å delta med oppstart 12. juni 2023. Utprøvingen vil vare i 3 måneder.

Hva skal inviterte deltakere gjøre?

  • Tilpasse tjenesten til eget behov med bistand fra leverandør
  • Bruke tjenesten på daglig basis
  • Produsere rapporter/uttrekk til virksomhetsledere
  • Delta på oppfølgingsmøter med DFØ og leverandør
  • Svare på spørreundersøkelse

Oppdatert: 25. august 2023

Kontakt

Gi oss tilbakemelding!

Markedsplassen er under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

E-post: markedsplassen [at] dfo.no (markedsplassen[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.