Hvorfor velge sky?

Skytjenester er en god løsning når du skal anskaffe IT tjenester. Nedenfor har vi oppsummert en rekke av fordelene for deg som kunde ved å ta i bruk skytjenester.

Å vurdere sky er en nasjonal føring

Digitaliseringsrundskrivet peker på at man skal vurdere skytjenester på linje med andre løsninger:

 • ved etablering av nye eller ved oppgradering av eksisterende fagsystem
 • ved etablering av nye digitale tjenester,
 • eller ved endring/fornyelse av avtaler knyttet til drift 

Nasjonal strategi for skytjenester sier at virksomheter – såfremt det ikke strider mot viktige hensyn – skal kunne velge skytjenester der det gir best resultat og kan være den mest kostnadseffektive løsningen.

Sky er skalerbart og fleksibelt

Ved bruk av skytjenester vil virksomheter enkelt kunne skalere sin bruk av IKT-ressurser etter behov.

Med en konsumbasert prismodell og utstrakt bruk av moderne automasjon og selvbetjening så muliggjør skyleverandørene en modell som gir kunden stor fleksibilitet og muligheter til å skalere nødvendige IKT-ressurser etter behov.

Sky kan gi bedre sikkerhet

De største skyleverandørene bruker mye ressurser for å skape trygghet i sine løsninger for å sørge for sikker og stabil drift. Skyleverandørene har som regel ressurser og gjort tiltak som deres kunder ikke har kapasitet til å oppnå på egenhånd.

Skyleverandørene sikrer på denne måten en grunnleggende sikker og stabil drift av sine plattformer. Samtidig tilbyr de etablerte sikkerhetsmekanismer, -rutiner og -løsninger basert på moderne teknologi som ikke har de samme sårbarhetene som eksisterende teknologi.

Selv om tjenesteleverandørene opererer med gode rutiner for å håndtere sikkerheten, er det fortsatt en stor risiko knyttet til bruken av skytjenestene. Disse risikoene er knyttet opp mot lagring, behandling av data samt manglende implementasjon av sikkerhetsmekanismer eller feilkonfigurasjon.

Dette kombinert med tjenestens tilgjengelighet via Internett gjør at konsekvensene ved brudd på informasjonssikkerheten må evalueres.

Husk derfor at:

 • Det alltid må gjennomføre verdi- og risikovurdering før virksomheten anskaffer og tar i bruk en skytjeneste
 • Den enkelte virksomhet har selv ansvaret for sikkerheten i de prosesser og tjenester som skytjenestene er en del av, herunder å besitte nødvendig kompetanse for bestilling og drift

Miljø

Flere leverandører av skytjenester har et tydelig miljøfokus. Dette kan blant annet fremgå av følgende punkter:

 • Anvender ledelsessystemer for miljø - f.eks. ISO 14001 eller tilsvarende
 • Strøm til datasenter kommer fra fornybare kilder (lav CO2-ekv/kWh)
 • God energieffektivitet gjennom utnyttelse av overskuddsvarme
 • Gode rutiner for håndtering av avfall
 • Fravær av gasser med høyt drivhuspotensial i kjølesystemer

Betaling etter bruk

Ved bruk av skytjenester benytter virksomheter seg av en type betalingsmodell hvor de, som kunde, ofte bare betaler for kapasiteten de bruker. Da slipper de å betale for investeringer i IKT-infrastruktur. Dette refereres ofte til som at man har gått fra en modell basert på kapitalutgifter (CAPEX) til driftsutgifter (OPEX)

Innovasjon

Ved bruk av skytjenester kan en virksomhets bruk av IT-ressurser og -verktøy bli smidigere. Det vil blant annet bety følgende:

 • En virksomhet er ikke avhengig av store investeringer i egen infrastruktur før man starter opp et prosjekt
 • Skybasert infrastruktur innebærer at du kan starte i det små og oppskalere etter behov
 • Ettersom kostnadene flyttes fra investering til løpende betaling for faktisk bruk, kan dette gi lavere terskel for innovasjon og nyetablering.
Oppdatert: 15. desember 2021

Kontakt

Gi oss tilbakemelding!

Markedsplassen er under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

E-post: markedsplassen [at] dfo.no (markedsplassen[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.